Zjištění nejhlubší kategorie u produktu

Dost se opakuje vybrání kategorie nějakého produktu, která je na konci stromu. Idea může být:

public function getCategoryByProduct( $product ) {
  $myCategory = null;
  if ( $product && $product->getId() ) {
    $category_level = 0;
     
    foreach ( $product->getCategoryCollection() as $category ) {
      if ( !$myCategory) {
        $myCategory = $category;
      } else {
        if ( $category->getLevel() > $myCategory->getLevel() ) {
          $myCategory = $category;
        }
      }
    }
    if ( $myCategory && $myCategory->getId() ) {
      $myCategory = Mage::getModel('catalog/category')->load( $category->getId() );
    }
  }
  return $myCategory;
}
1 Like