Přesunutí webu - výsledky hledání Google

Ahoj!
Svůj obchod na platformě Magento jsem přesunul z adresy: http://ingtech.cz/eshop/ na adresu https://eshop.ingtech.cz

 • vlastně jsem nic nepřesouval, protože na Stable.cz lze místo prvního zápisu použít druhý zápis a k tomu jsem jen přidal zabezpečenou doménu https.

V Google Search Console jsem smazal starý web z adresy http://ingtech.cz/eshop/ (což teď vím, že byla kravina…) a vytvořil jsem tam nový web a to https://eshop.ingtech.cz

Postupně se mi indexují stránky na této nové adrese, ale když dám cokoliv co mám na nové stránce hledat do Googlu (např. leštička rop2), tak mi výsledek hledání najde staré odkazy na stránku (např. http://ingtech.cz/eshop/lesticka-mirka-rop2-512nv-o-125mm.html ). Po kliknutí na tento odkaz mi stránka hodí chybu 404 Not Found, což je logické, protože se změnila adresa tohoto produktu.

Lze něco udělat, aby se ty staré adresy v googlu neobjevovaly a místo nich se objevovaly už nové?
Nebo lze ty staré adresy přesměrovat např. na novou domovskou stránku.

Nebo musím pouze čekat než google načte nové adresy do vyhledávání a staré vyloučí?

Děkuji za odpověď.

Přidej si do htaccess souboru řádek

RewriteRule ^(eshop/.*)$ https://eshop.ingtech.cz/$1 [R=301,L,NC]

Bohužel, takhle to také nefunguje… výsledky v googlu pořád skáčou na 404 Not Found.
Google najde třeba produkt na této adrese: http://ingtech.cz/eshop/mirka-avomax150x6250.html
Po kliknutí na ní vyskočí 404 Not Found
Pokud, ale tuto adresu přepíšu na: http://ingtech.cz/eshop/index.php/mirka-avomax150x6250.html
Tak mě stránka přesměruje na novou domovskou stránku na https://eshop.ingtech.cz

Kdy zmizejí tyto stránky z indexu googlu a budou se ve výsledcích hledání objevovat nové stránky?

Takto dost přicházím o zákazníky a návštěvnost stránek je minimální…

Děkuji!

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresDefault "access plus 2 days"
Header append Vary: Accept-Encoding AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain AddOutputFilterByType DEFLATE text/html AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml AddOutputFilterByType DEFLATE text/css AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE text/text-js AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/js AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html SetEnvIfNoCase Request_URI .(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary Header append Vary User-Agent env=!dont-vary Header set Connection keep-alive ############################################ ## uncomment these lines for CGI mode ## make sure to specify the correct cgi php binary file name ## it might be /cgi-bin/php-cgi

Action php5-cgi /cgi-bin/php5-cgi

AddHandler php5-cgi .php

############################################

GoDaddy specific options

Options -MultiViews

you might also need to add this line to php.ini

cgi.fix_pathinfo = 1

if it still doesn’t work, rename php.ini to php5.ini

############################################

this line is specific for 1and1 hosting

#AddType x-mapp-php5 .php
#AddHandler x-mapp-php5 .php

############################################

default index file

DirectoryIndex index.php

############################################

adjust memory limit

php_value memory_limit 256M

php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 18000

############################################

disable magic quotes for php request vars

php_flag magic_quotes_gpc off

############################################

disable automatic session start

before autoload was initialized

php_flag session.auto_start off

############################################

enable resulting html compression

#php_flag zlib.output_compression on

###########################################

disable user agent verification to not break multiple image upload

php_flag suhosin.session.cryptua off

###########################################

turn off compatibility with PHP4 when dealing with objects

php_flag zend.ze1_compatibility_mode Off
########################################### # disable POST processing to not break multiple image upload
SecFilterEngine Off
SecFilterScanPOST Off

############################################

enable apache served files compression

http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#gzip

# Insert filter on all content
###SetOutputFilter DEFLATE
# Insert filter on selected content types only
#AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css text/javascript

# Netscape 4.x has some problems...
#BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

# Netscape 4.06-4.08 have some more problems
#BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip

# MSIE masquerades as Netscape, but it is fine
#BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

# Don't compress images
#SetEnvIfNoCase Request_URI .(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary

# Make sure proxies don't deliver the wrong content
#Header append Vary User-Agent env=!dont-vary

############################################

make HTTPS env vars available for CGI mode

SSLOptions StdEnvVars

############################################

enable rewrites

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on

############################################

you can put here your magento root folder

path relative to web root

RewriteBase /

############################################

uncomment next line to enable light API calls processing

RewriteRule ^api/([a-z][0-9a-z_]+)/?$ api.php?type=$1 [QSA,L]

############################################

rewrite API2 calls to api.php (by now it is REST only)

RewriteRule ^api/rest api.php?type=rest [QSA,L]

############################################

workaround for HTTP authorization

in CGI environment

RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

############################################

TRACE and TRACK HTTP methods disabled to prevent XSS attacks

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRAC[EK]
RewriteRule .* - [L,R=405]
  ############################################
  # X-Content-Type-Options: nosniff disable content-type sniffing on some browsers.
  Header set X-Content-Type-Options: nosniff

  ############################################
  # This header forces to enables the Cross-site scripting (XSS) filter in browsers (if disabled)
  BrowserMatch bMSIEs8 ie8
  Header set X-XSS-Protection: "1; mode=block" env=!ie8

</IfModule>

############################################

redirect for mobile user agents

#RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/mobiledirectoryhere/.*$
#RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} "android|blackberry|ipad|iphone|ipod|iemobile|opera mobile|palmos|webos|googlebot-mobile" [NC]
#RewriteRule ^(.*)$ /mobiledirectoryhere/ [L,R=302]

############################################

always send 404 on missing files in these folders

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(media|skin|js)/

############################################

never rewrite for existing files, directories and links

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l

############################################

rewrite everything else to index.php

RewriteRule .* index.php [L]

############################################

Prevent character encoding issues from server overrides

If you still have problems, use the second line instead

AddDefaultCharset Off
#AddDefaultCharset UTF-8

############################################

Add default Expires header

http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#expires

ExpiresDefault "access plus 1 year"

############################################

By default allow all access

Order allow,deny
Allow from all

###########################################

Deny access to release notes to prevent disclosure of the installed Magento version

<Files RELEASE_NOTES.txt>
  order allow,deny
  deny from all
</Files>

############################################

If running in cluster environment, uncomment this

http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#etags

#FileETag none

###########################################

Deny access to cron.php

<Files cron.php>

############################################

uncomment next lines to enable cron access with base HTTP authorization

http://httpd.apache.org/docs/2.2/howto/auth.html

Warning: .htpasswd file should be placed somewhere not accessible from the web.

This is so that folks cannot download the password file.

For example, if your documents are served out of /usr/local/apache/htdocs

you might want to put the password file(s) in /usr/local/apache/.

############################################

</Files>

Toto je můj aktuální .htaccess

Zdravím,

přesměrování by mělo být 301, aby google nahradil starou url za novou. Pokud budou zaindexované URL vracet 404 Google je z indexu odstraní.

Zaindexované URL na Google nejdou přes .htaccess přejmenovat a je nutné počkat až dorazí google bot a web přeindexuje.

Současné zaindexované odkazy (např. http://ingtech.cz/eshop/index.php/mirka-avomax150x6250.html) je nutné přesměrovat na správnou URL. Tu jsem tedy nenašel. Je možné, že jste si změnil všechny produktové URL? Nebo jaký je správný nový odkaz?

Pokud budete stát o naší podporu, rádi Vám v GetReady pomůžeme. Budeme potřebovat přístup do administrace a asi i na server. Je potřeba jednat rychle.

Zdraví,
Jaromír M.