Přesun Magento 1.9.3.10. ze serveru z Apache na Nginx

Ahoj,
plánuju přesun eshopu na Magento 1.9.3.10 ze serveru, který momentálně jede na Apache na server, který jede na Nginx.

Nový server mi umožní podporu PHP7.2 a HTTP/2, to jsou důvody přesunu.

Bohužel variantu, kde je Apache s PHP7.2 nemají, proto bych chtěl přejít na Nginx.

Dělal to už někdo a šlo to bez problému?
Nebo co mám čekat za problémy a jak jste je případně vyřešily?

.htaccess nejde na Nginx serveru, kam a jak zapsat tyto data?

Děkuji!

Můj aktuální .htaccess vypadá teď takto:

ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg “access plus 1 year”
ExpiresByType image/jpeg “access plus 1 year”
ExpiresByType image/gif “access plus 1 year”
ExpiresByType image/png “access plus 1 year”
ExpiresByType text/css “access plus 1 month”
ExpiresByType application/pdf “access plus 1 month”
ExpiresByType text/x-javascript “access plus 1 month”
ExpiresByType application/x-shockwave-flash “access plus 1 month”
ExpiresByType image/x-icon “access plus 1 year”
ExpiresDefault “access plus 2 days”

Header append Vary: Accept-Encoding AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain AddOutputFilterByType DEFLATE text/html AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml AddOutputFilterByType DEFLATE text/css AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE text/text-js AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/js AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html SetEnvIfNoCase Request_URI .(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary Header append Vary User-Agent env=!dont-vary Header set Connection keep-alive ############################################ ## uncomment these lines for CGI mode ## make sure to specify the correct cgi php binary file name ## it might be /cgi-bin/php-cgi

Action php5-cgi /cgi-bin/php5-cgi

AddHandler php5-cgi .php

############################################

GoDaddy specific options

Options -MultiViews

you might also need to add this line to php.ini

cgi.fix_pathinfo = 1

if it still doesn’t work, rename php.ini to php5.ini

############################################

this line is specific for 1and1 hosting

#AddType x-mapp-php5 .php
#AddHandler x-mapp-php5 .php

############################################

default index file

DirectoryIndex index.php

############################################

adjust memory limit

php_value memory_limit 256M

php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 18000

############################################

disable magic quotes for php request vars

php_flag magic_quotes_gpc off

############################################

disable automatic session start

before autoload was initialized

php_flag session.auto_start off

############################################

enable resulting html compression

#php_flag zlib.output_compression on

###########################################

disable user agent verification to not break multiple image upload

php_flag suhosin.session.cryptua off

###########################################

turn off compatibility with PHP4 when dealing with objects

php_flag zend.ze1_compatibility_mode Off
########################################### # disable POST processing to not break multiple image upload
SecFilterEngine Off
SecFilterScanPOST Off

############################################

enable apache served files compression

http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#gzip

# Insert filter on all content
###SetOutputFilter DEFLATE
# Insert filter on selected content types only
#AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css text/javascript

# Netscape 4.x has some problems...
#BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

# Netscape 4.06-4.08 have some more problems
#BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip

# MSIE masquerades as Netscape, but it is fine
#BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

# Don't compress images
#SetEnvIfNoCase Request_URI .(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary

# Make sure proxies don't deliver the wrong content
#Header append Vary User-Agent env=!dont-vary

############################################

make HTTPS env vars available for CGI mode

SSLOptions StdEnvVars

############################################

enable rewrites

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on

############################################

you can put here your magento root folder

path relative to web root

RewriteBase /

############################################

uncomment next line to enable light API calls processing

RewriteRule ^api/([a-z][0-9a-z_]+)/?$ api.php?type=$1 [QSA,L]

############################################

rewrite API2 calls to api.php (by now it is REST only)

RewriteRule ^api/rest api.php?type=rest [QSA,L]

############################################

workaround for HTTP authorization

in CGI environment

RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

############################################

TRACE and TRACK HTTP methods disabled to prevent XSS attacks

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRAC[EK]
RewriteRule .* - [L,R=405]
  ############################################
  # X-Content-Type-Options: nosniff disable content-type sniffing on some browsers.
  Header set X-Content-Type-Options: nosniff

  ############################################
  # This header forces to enables the Cross-site scripting (XSS) filter in browsers (if disabled)
  BrowserMatch bMSIEs8 ie8
  Header set X-XSS-Protection: "1; mode=block" env=!ie8

</IfModule>

############################################

redirect for mobile user agents

#RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/mobiledirectoryhere/.*$
#RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} "android|blackberry|ipad|iphone|ipod|iemobile|opera mobile|palmos|webos|googlebot-mobile" [NC]
#RewriteRule ^(.*)$ /mobiledirectoryhere/ [L,R=302]

############################################

always send 404 on missing files in these folders

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(media|skin|js)/

############################################

never rewrite for existing files, directories and links

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l

############################################

rewrite everything else to index.php

RewriteRule .* index.php [L]

############################################

Prevent character encoding issues from server overrides

If you still have problems, use the second line instead

AddDefaultCharset Off
#AddDefaultCharset UTF-8

############################################

Add default Expires header

http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#expires

ExpiresDefault "access plus 1 year"

############################################

By default allow all access

Order allow,deny
Allow from all

###########################################

Deny access to release notes to prevent disclosure of the installed Magento version

<Files RELEASE_NOTES.txt>
  order allow,deny
  deny from all
</Files>

############################################

If running in cluster environment, uncomment this

http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#etags

FileETag none

###########################################

Deny access to cron.php

<Files cron.php>

############################################

uncomment next lines to enable cron access with base HTTP authorization

http://httpd.apache.org/docs/2.2/howto/auth.html

Warning: .htpasswd file should be placed somewhere not accessible from the web.

This is so that folks cannot download the password file.

For example, if your documents are served out of /usr/local/apache/htdocs

you might want to put the password file(s) in /usr/local/apache/.

############################################

</Files>

Co zkusit Savana Managed VPS? Je tam jak HTTP2, tak PHP 7.2. Dokonce i Memcached a k rychlosti dost pomáhá ještě Zend OPcache. Tuším běží na Nginx taky, ale to tak, že .htaccess normálně funguje jak má. Běží mi tam pár Magento shopů a spokojenost. Dokonce je i SSH přístup, takže patchování a konzolový věci taky bez potíží.

Zatím zkusím tenhle hosting na kterém jsem.
Již mám přesunuto na testovací nginx server s php 7.2. Klasické webovky jdou v pohodě. U eshopu jde frontend v pohodě, ale když se chci přihlásit do backendu přes admin, tak mi to hodí chybu 404.

Čím to je? Určitě to je nějaká blbost v nastavení serveru nginx. Ovlivním to nějak sám nebo musím přes podporu?

Jinak to vypadá, že stable podporuje i .htaccess

Díky!

Takže další zjištění. Když se snažím přihlásit do adminu a hodí to chybu 404,
tak je adresa https://www.mojeadresa.cz/index.php/admin/dashboard/index/key
když, ale odstraním index.php, tak se stránka v adminu zobrazí. Když kliknu v adminu na další položku, tak to opět hodí chybu 404, ale když opět smažu index.php z adresy, tak zas stránka naběhne.

Takže to bude něco okolo toho index.php

Díky za rady!

A co máte v /app/etc/local.xml jako výchozí admin URL?

Již vše funguje tak jak má. Bylo to špatným nastavením Nginx serveru.