Definice kategorie pro IČ a DIČ

[Nahraďte tento první odstavec krátkých popisem nové kategorie. Zkuste se vejít do 200 znaků.]

Použijte toto místo níže pro delší popis a stanovení pravidel diskuze!